Za vlagatelje

Strateški cilji

Družba Gorenje d.d. v komunikaciji z delničarji, finančnimi analitiki ter ustanovami, mediji in splošno javnostjo temelji na zagotavljanju transparentnosti poslovanja, ki ga v družbi uresničujemo z rednim in pravočasnim objavljanjem informacij o položaju družbe ter pomembnejših spremembah v poslovanju družbe.

Strategija komuniciranja ter cilji področja odnosov z vlagatelji so:

  • kompetentno vrednotenje delnice,
  • izboljšanje korporativnih razkritij,
  • pridobitev širše pokritosti analitikov,
  • povečanje razpoznavnosti uprave,
  • razvoj ustrezne lastniške strukture, 
  • povečanje pokritosti finančnih medijev in 
  • skrb za korekten prikaz podatkov družbe/skupine v strokovnih bazah podatkov (Bloomberg, Reuters,  itd.).


Letno poročilo