Javne objave v letu 2018

 

Vse objave izdajatelja vrednostnih papirjev Gorenja, d.d., so objavljene preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu: www.ljse.si/

11.05.2018: Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe Gorenje, d. d.

11.05.2018: Objava sklica 26. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

10.05.2018: Skupina Gorenje v prvem četrtletju stabilno, z 2,5 milijona evrov dobička

10.05.2018: Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

09.05.2018: Informacija številka 5 o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

08.05.2018: Informacija številka 4 o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

19.04.2018: V Gorenju se nadaljujejo pogajanja o novi podjetniški kolektivni pogodbi

05.04.2018: Informacija o pomembnih deležih v družbi

16.03.2018: Informacija o postopku prodaje družbe Gorenje Surovina

14.03.2018: Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

09.03.2018: V Gorenju dosegli sporazum, stavke ne bo

09.03.2018: Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

09.03.2018: Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2017

08.03.2018: Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2018

08.03.2018: Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

23.02.2018: Odziv uprave Gorenja, d. d., na napoved stavke

02.02.2018: Uvrstitev komercialnih zapisov GRV06 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

02.02.2018: Informacija o poteku procesa preučevanja priložnosti za strateška partnerstva

02.02.2018: Šesta izdaja komercialnih zapisov GRV06

24.01.2018: Gorenje sprejelo sklep o izdaji komercialnih zapisov in pričelo s ponudbo komercialnih zapisov

19.01.2018: Gorenje načrtuje šesto izdajo komercialnih zapisov

18.01.2018: Vabilo k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta

12.01.2018: Uprava Gorenja v prihodnjem mandatu z dvema novima članoma

12.01.2018: Gorenje v 2017 z najvišjimi prihodki v zadnjih petih letih. V 2018 načrtujemo 10-odstotno rast osnovne dejavnosti.

09.01.2018: Odgovor Gorenja na očitke zastopnika delničarja in nekdanjega člana poslovodstva Philipa Sluiterja, posredovane na skupščini delničarjev 9. januarja 2018

09.01.2018: Obvestilo o sklepih 25. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.