Uprava

Franjo Bobinac

Predsednik uprave, odgovoren za poslovno področje velikih in malih gospodinjskih aparatov ter za korporativne podporne funkcije, korporativni marketing, kadrovske in splošne zadeve ter skupni razvoj

dr. Peter Kukovica

Član uprave, soodgovoren za poslovno področje velikih in malih gospodinjskih aparatov in odgovoren za operativne podporne funkcije

Žiga Debeljak

Član uprave, odgovoren za korporativne finance, digitalno poslovanje, informacijsko in organizacijsko podporo ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev

Brane Apat

Član uprave, odgovoren za poslovno področje ogrevalnih sistemov, kopalnic in kuhinj ter za korporativno nabavo

Drago Bahun

Član uprave, delavski direktor, soodgovoren za kadrovske in splošne zadeve