Uprava

dr. Lan Lin

Glavni direktor

Chao Liu

Glavni direktor

Franjo Bobinac

Predsednik kolegija direktorjev

Shaoqian Jia

Direktor

Yeguo Tang

Direktor

Žiga Debeljak

Direktor

Drago Bahun

Direktor, predstavnik delavcev

Tomaž Korošec

Izvršni podpredsednik

Boštjan Pečnik

Izvršni podpredsednik

Saša Marković

Izvršni podpredsednik

Lu Hou

Izvršni podpredsednik

Stanka Pejanović

Izvršna podpredsednica

Jianmin Han

Izvršni podpredsednik