Uprava

Franjo Bobinac

Predsednik uprave

dr. Lan Lin

Podpredsednik uprave

Žiga Debeljak

Član uprave

Strateške finance, kontroling in računovodstvo, koordinacija digitalnega poslovanja, informatika in netemeljne dejavnosti

Changchun Sun

Član uprave

Operativne finance, obvladovanje tveganj in notranja revizija

Chao Liu

Član uprave

Strateška nabava, logistika in oskrbna veriga ter produktno planiranje

Tomaž Korošec

Član uprave

Proizvodnja, razvoj, investicije in vzdrževanje

Anguo Yan

Član uprave

Proizvodni sistemi in izboljšave, tehnične podporne službe in kakovost

Saša Marković

Član uprave

Prodaja in marketing v Vzhodni Evropi in državah CIS

Lu Hou

Član uprave

Prodaja in marketing v Zahodni Evropi

Stanka Pejanović

Članica uprave

Kadri, organizacija, servis in podporne službe

Jianmin Han

Član uprave

Soodgovoren za kadrovsko področje

Drago Bahun

Član uprave

Delavski direktor, socialni dialog