Podatki o trgovanju in donosnosti delnice z oznako GRVG

Trgovalni podatki o delnicah Gorenja

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Število izdanih delnic 24.424.613 24.424.613 24.424.613 24.424.613 22.104.427 15.906.876 15.906.876 15.906.876 14.030.000 14.030.000
Število lastnih delnic 121.311 121.311 121.311 121.311 121.311 121.311 121.311 121.311 121.311 121.311
Število delničarjev 12.247 13.415 16.248 17.000 17.438 18.261 19.265 20.627 21.623 21.359
Letni promet (EUR) 13.213.000 23.029.500 12.433.014 27.269.030 8.716.644 5.927.555 13.972.282 14.974.483 13.732.616 15.899.680
Povprečna tržna kapitalizacija (EUR) 152.064.613 149.582.558 130.914.600 133.101.585 67.252.797 73.540.338 141.393.532 194.909.229 161.415.150 368.497.950
Vrednostni obrat (promet/povprečna tržna kapitalizacija) 0,09 0,15 0,10 0,20 0,13 0,08 0,10 0,08 0,09 0,04

Kazalniki o Gorenjevih delnicah

31.12.17 31.12.16 31.12.15 31. 12. 14 31. 12. 13 31. 12. 12 31. 12. 11 31. 12. 10 31. 12. 09 31. 12. 08
Zaključni tečaj delnice (EUR) 5,10 6,00 4,60 5,62 4,20 3,79 5,00 13,49 12,49 10,52
Najvišja vrednost v letu (EUR) 7,25 9,15 6,30 7,20 4,62 6,10 13,30 14,72 13,98 42,18
Najnižja vrednost v letu (EUR) 5,10 4,10 3,85 3,96 3,80 3,78 3,90 11,59 7,69 10,50
Dobiček na delnico v EUR (EPS) 0,04 0,33 -0,36 0,04 -1,51 0,003 0,46 0,20 -0,44 0,89
Knjigovodska vrednost delnice v EUR (BV) 15,13 15,14 15,14 15,65 17,32 24,51 21,24 21,04 21,87 22,47
Dividenda (EUR) - 0,10 - 0,06 - - 0,15 - - 0,45
P/E (Cena / dobiček na delnico) v EUR 127,50 18,19 - - -2,78 6,65 10,87 67,45 -28,39 11,82
P/B (cena / knjigovodska vrednost delnice) v EUR 0,34 0,39 0,30 0,36 0,24 0,15 0,24 0,64 0,57 0,47
Dividendna donosnost - 1,67% - 1,07% - - 3,00% - - 4,28%