Strateški načrt 2016-2020

Gorenjev novi strateški načrt do leta 2020 temelji na globalni rasti

V spremenjenem in nepredvidljivem okolju išče Gorenje nove priložnosti, zato smo pripravili nov strateški načrt Skupine Gorenje 2016 – 2020, ki temelji na globalni rasti. Prodajo bomo podvojili v visokih cenovnih segmentih, s premijskimi in inovativnimi izdelki ter v prekomorskih državah.

Zelo nestabilno in nepredvidljivo poslovno okolje, še posebej razmere v Rusiji in Ukrajini, in pomembne spremembe v Skupini Gorenje, kot je odprodaja dejavnosti ekologije, so povod, da smo pripravili novo strategijo, ki bolje odraža aktualne izzive časa in spremembe v našem poslovnem okolju.

Z osredotočanjem na temeljno dejavnost in prodajo na trge zunaj Evrope, predvsem v višjih segmentih, sledimo strateškim usmeritvam. Tudi v novem strateškem načrtu je naš krovni cilj dobičkonosna rast, s katero želimo doseči 1,56 milijarde evrov prihodkov v letu 2020, ob doseganju 9-odstotne EBITDA marže. To bomo dosegli s podvojitvijo prodaje v najvišjih cenovnih segmentih in prekomorskih državah. Z ambiciozno zastavljenimi aktivnostmi na vseh področjih poslovanja bomo dosegali stabilno rast dobička iz poslovanja, ki bo leta 2020 presegel 70 milijonov evrov (4,5 odstotka EBIT marže).

V naslednjih petih letih načrtujemo povečanje skupnega prometa Skupine Gorenje za več kot 400 milijonov evrov, kar predstavlja rast za nekaj več kot 35 odstotkov. Letno to pomeni povprečno rast okrog 6,2 odstotka, kar je tudi več, kot naj bi rastel trg bele tehnike v svetu.

Poseben poudarek dajemo, v skladu s ključnimi strateškimi usmeritvami, sodelovanju z industrijskimi strateškimi partnerji, predvsem s korporacijo Panasonic.

V zreli panogi s presežnimi kapacitetami, kot so gospodinjski aparati, je poleg rasti in diferenciacije preko inovativnih rešitev ključno obvladovanje stroškov. Z rastjo obsega prometa v obdobju do 2020 se postopno zvišuje rast produktivnosti dela.

Zavedamo se, da je še bolj kot kakovostno strateško načrtovanje pomembna izvedba Strategije 2020. Za to že potekajo konkretne aktivnosti za doseganje ciljev. Tu ne gre le za obvladovanje razvojnih in tehnoloških procesov, poznavanje končnega uporabnika, organizacijo prodajne in poprodajne mreže in podobno, temveč tudi ustrezna organizacijska struktura in močna korporativna kultura.

Zaposleni, Gorenjčani, smo pripravljeni na spremembe in tveganja, zavzeti in ciljno usmerjeni ter prepričani, da bomo realizirali zastavljene cilje.

Uprava Gorenja, d.d.