Petek, 12. februar 2016, Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV04 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV04 nosijo 2,00-odstotno obrestno mero, skupna nominalna vrednost izdaje v prvem krogu vpisa pa znaša 28.908.000 evrov. Komercialne zapise bo mogoče kupiti tudi še v drugem krogu vpisa, od 10. 2. 2016 do 1. 12. 2016, do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 35 milijonov evrov.

Gorenje, d.d., je na Ljubljansko borzo posredovalo zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani v prvem krogu, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka, in optimizacija stroškov financiranja.

Več informacij glede komercialnih zapisov, možnosti vpisa v drugem krogu vpisa ter njihove naknadne prodaje je vsebovanih v pripetem dokumentu.