Torek, 16. julij 2013, Velenje

Objava sklica 20. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje uprava in nadzorni svet Gorenja, d.d., sklicujeta 20. skupščino delničarjev Gorenja, d.d., ki bo v petek, 23. avgusta 2013, z začetkom ob 11.00 uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.