Sreda, 27. februar 2008, Velenje

Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2007

Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., se je dne 27.02.2008 na svoji 16. seji, ki je bila opravljena korespondenčno, seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2007.

Uprava družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih poslovanja leta 2007 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.
Uprava Gorenja, d.d.