Predstavniki zaposlenih

Krešimir Martinjak

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Izobrazba Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti 115
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Peter Kobal

Član nadzornega sveta

Izobrazba Elektrotehnik, Tehniška gospodarska poklicna šola Maribor
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti 1.355
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje

Drago Krenker

Član nadzornega sveta

Izobrazba Komercialist, Poslovna komercialna šola Celje
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Jurij Slemenik

Član nadzornega sveta

Izobrazba Strojni tehnik, Srednja šola Velenje, Kovinska in računalniška šola
Zaposlitev Gorenje, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti 2.038
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje