Predstavniki kapitala

Marko Voljč

Predsednik nadzornega sveta

Izobrazba Magister ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Beogradu
Zaposlitev upokojen
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Bernard C. Pasquier

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Izobrazba Magister javne uprave, smer poslovni in ekonomski razvoj, John F. Kennedy School of Government, Univerza Harvard, ZDA
Zaposlitev upokojen
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje Predstavnik IFC v upravnem odboru Davivienda, Colombia and Sogebank, Haiti

Uroš Slavinec

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zaposlitev upokojen
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Bachtiar Djalil

Član nadzornega sveta

Izobrazba Univerzitetni diplomiran pravnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, LL.M.
Zaposlitev Kapitalska družba, d. d.
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje Loterija Slovenije, d. d.

Corinna Claudia Graf

Članica nadzornega sveta

Izobrazba Diplomantka poslovnih ved Visoke šole za gospodarstvo, tehniko in socialno delo, St. Gallen, Švica (FHS, Hochschule für Wirtschaft, Technick und Soziale Arbeit)
Zaposlitev Universal Consulting, S.L., Mallorca, Španija
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Miha Košak

Član nadzornega sveta

Izobrazba Magister ekonomije Evropske Skupnosti, Univerza Exeter, Velika Britanija
MBA, Univerza Bocconi, Milano, Italija
Zaposlitev Neodvisni svetovalec
Št. delnic Gorenja v lasti 62
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje Šiauliu Bankas, Litva

Karlo Kardov

Član nadzornega sveta

Izobrazba Magister financ in bančništva, Ekonomska fakulteta Univerze v Splitu, Hrvaška
Zaposlitev Neodvisni svetovalec
Št. delnic Gorenja v lasti 33.566
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje JP Elektroprivreda HZ HB d. d., BiH
Infosistem d. d., Zagreb, Hrvaška