Upravljanje družbe

Edini družbenik Gorenja, d. o. o., je družba Hisense Europe Holding GmbH. Organa družbe Gorenje, d. o. o., sta družbenik in dva ali več direktorjev. Družbenik imenuje direktorje s posebnim sklepom. 

Direktorji so imenovani za petletni mandat in so lahko po njegovem izteku ponovno imenovani.

Eden izmed direktorjev je predstavnik delavcev, ki je imenovan na predlog sveta delavcev in zastopa družbo le skupaj z glavnim direktorjem. 

Direktor, ki ni predstavnik delavcev, je s posebnim sklepom družbenika imenovan za glavnega direktorja in družbo zastopa samostojno in brez omejitev. 

Ostali direktorji zastopajo družbo skupaj z enim glavnim direktorjev.

Direktorja

Chao Liu

Glavni direktor

Izobrazba MBA, University of Memphis, ZDA
Poklicna pot 2011 ̶ 2013 Hisense Mexico, vodja projektov
2018 Hisense Mexico, izvršni podpredsednik; Hisense American Region, direktor upravljanja oskrbne verige
2018 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor, Gorenje, d. d., član uprave
2019 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor, Gorenje, d. o. o., glavni direktor
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Drago Bahun

Direktor, predstavnik delavcev

Izobrazba Univerzitetni diplomirani sociolog - specialist, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1979–1984 Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje, vodja službe za organizacijo poslovnega sistema
1985 Gorenje, podpredsednik poslovodnega odbora sestavljene organizacije za področje družbeno-ekonomskih odnosov
1987 Gorenje, član poslovodnega odbora Gorenje Gospodinjski aparati, zadolžen za področje kadrov
1990 Gorenje, direktor kadrovsko-splošnega področja
1997 Gorenje d. d., član začasne uprave
1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za kadre, delavski direktor
2003–2011 Gorenje, d. d., član uprave za kadre in organizacijo, delavski direktor
2012 Gorenje, d. d., član uprave, delavski direktor
2019 Gorenje, d. o. o., delavski direktor
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Izvršni podpredsedniki

Tomaž Korošec

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Zaključen podiplomski študij s področja managementa kakovosti, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Velika Britanija
Poklicna pot 1996 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, pripravnik
1997 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja tehnološkega projekta
1999 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja industrijskega inženiringa
2000 Gorenje, d. d., investicije, vodja projekta
2001 Gorenje, d. d., namestnik direktorja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov
2003 TCG Unitech Lth, d.o.o., direktor
2003 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo v Sloveniji
2014 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo za celotno Skupino Gorenje
2019 Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Boštjan Pečnik

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Doktor nanoznanosti in nanotehnologij, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana
Poklicna pot 1996-1997 Gorenje, d. d., Vodilni inženir
1997-2002 Gorenje, d. d., vodja razvoja kuhalnih aparatov
2002-2003 BSH Hišni aparati Nazarje, vodja razvoja malih gospodinjskih aparatov
2003-2006 Gorenje, d. d., direktor programa Kuhalni aparati
2006-2017 Gorenje, d. d., izvršni direktor razvoja
2017-2019 Gorenje, d. d., izvršni podpredsednik uprave, zadolžen za program Kuhalni aparati
2019 Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih zunaj Skupine Gorenje

Stanka Pejanović

Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Fakulteta za trgovino in bančništvo, Beograd, Srbija
Magistra ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Novem Sadu, Srbija
Poklicna pot 1991 Univerzal, vodja računovodstva
1995 Rodić MB, vodja računovodstva
1996 Rodić MB, vodja prodaje
1999 Rodić Market, direktorica
2001 Rodić Holding, prodajna direktorica
2006 Mercator-S, direktorica & M-Rodić, predsednica uprave
2010 Mercator Group, članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi
2011 Mercator Group, članica uprave & Mercator-S, direktorica
2014 Gorenje, d. d., direktorica Gorenja Beograd
2018 Gorenje, d. d., članica uprave
2019 Gorenje, d. o. o., izvršna podpredsednica
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Changchun Sun

Izobrazba Univerzitetna diploma iz managementa, Qingdao Technological University, Kitajska
Poklicna pot 2007 ̶ 2009 Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd, računovodja
2009 ̶ 2011 Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd, računovodski nadzornik
2011 Hisense (Zhejiang) Air Conditioning Co., Ltd., namestnik direktorja oddelka financ
2011 Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd., namestnik direktorja oddelka financ
2018 Gorenje, d. d., član uprave
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /