Upravljanje družbe

Upravo sestavljajo predsednik uprave in najmanj dva člana uprave, od katerih je eden delavski direktor. Število članov uprave določa nadzorni svet. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega podaljšanja. Sedanja uprava je mandat začela 20. 7. 2018, traja pa do 20. 7. 2023.
 
Delovna področja med upravo razdeli nadzorni svet družbe v skladu z organizacijskimi predpisi. Pri imenovanju članov uprave nadzorni svet upošteva njihovo strokovno znanje, delovne izkušnje in sposobnosti vodenja ter usklajevanja različnih področij.
 
Uprava redno, najmanj četrtletno, poroča nadzornemu svetu o vseh za poslovanje krovne družbe ali Skupine ključnih vprašanjih.
 
Člani uprave opravljajo tudi dolžnosti članov organov upravljanja v odvisnih družbah Gorenja.

Franjo Bobinac

Predsednik uprave

Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
MBA, Ecole Supérieure de Commerce, Pariz
Poklicna pot 1983 Emo Celje
1986 Gorenje, pomočnik direktorja izvoza
1990 Gorenje, direktor izvoza
1991 Gorenje, direktor trženja
1993–1998 Gorenjevo prodajno podjetje v Parizu, generalni direktor
1997 Gorenje, d. d., član začasne uprave 1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za prodajo in marketing
2003 Gorenje, d. d., predsednik uprave
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje IEDC - Poslovna šola Bled, d. o. o., član nadzornega sveta

Žiga Debeljak

Član uprave za finance, digitalizacijo, oskrbno verigo in netemeljne dejavnosti

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir računalništva, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani
Magister poslovodenja in organizacije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1995 Plutal, d. d., direktor službe za kontroling ter pomočnik komercialnega direktorja
1999 Mercator, d. d., direktor sektorja kontrolinga in računovodstva
2003–2005 Gorenje, d. d., član uprave za ekonomiko in finance
2006–2012 Mercator, d. d., predsednik uprave
2012 Mercator, d. d., svetovalec predsednika uprave
2012–2017 Gorenje, d. d., pomočnik predsednika uprave za mednarodni razvoj in direktor Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija ter Gorenje Nederland BV, Nizozemska
2017 Gorenje, d. d., član uprave Gorenja, odgovoren za korporativne finance, digitalno poslovanje, informacijsko in organizacijsko podporo ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Tomaž Korošec

Član uprave za proizvodnjo, razvoj, nabavo in investicije

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Zaključen podiplomski študij s področja managementa kakovosti, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Velika Britanija
Poklicna pot 1996 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, pripravnik
1997 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja tehnološkega projekta
1999 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja industrijskega inženiringa
2000 Gorenje, d. d., investicije, vodja projekta
2001 Gorenje, d. d., namestnik direktorja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov
2003 TCG Unitech Lth, d.o.o., direktor
2003 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo v Sloveniji
2014 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo za celotno Skupino Gorenje
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Stanka Pejanović

Članica uprave za kadre, organizacijo, servis in podporne službe

Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Fakulteta za trgovino in bančništvo, Beograd, Srbija
Magistra ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Novem Sadu, Srbija
Poklicna pot 1991 Univerzal, vodja računovodstva
1995 Rodić MB, vodja računovodstva
1996 Rodić MB, vodja prodaje
1999 Rodić Market, direktorica
2001 Rodić Holding, prodajna direktorica
2006 Mercator-S, direktorica & M-Rodić, predsednica uprave
2010 Mercator Group, članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi
2011 Mercator Group, članica uprave & Mercator-S, direktorica
2014 Gorenje, d. d., direktorica Gorenja Beograd
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Drago Bahun

Član uprave, delavski direktor

Izobrazba Univerzitetni diplomirani sociolog - specialist, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1979–1984 Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje, vodja službe za organizacijo poslovnega sistema
1985 Gorenje, podpredsednik poslovodnega odbora sestavljene organizacije za področje družbeno-ekonomskih odnosov
1987 Gorenje, član poslovodnega odbora Gorenje Gospodinjski aparati, zadolžen za področje kadrov
1990 Gorenje, direktor kadrovsko-splošnega področja
1997 Gorenje d. d., član začasne uprave 1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za kadre, delavski direktor
2003–2011 Gorenje, d. d., član uprave za kadre in organizacijo, delavski direktor
2012 Gorenje, d. d., član uprave, delavski direktor
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /