Upravljanje družbe

Upravo sestavljajo predsednik uprave in najmanj dva člana uprave, od katerih je eden delavski direktor. Število članov uprave določa nadzorni svet. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega podaljšanja. Sedanja uprava je mandat začela 20. 7. 2018, traja pa do 20. 7. 2023.
 
Delovna področja med upravo razdeli nadzorni svet družbe v skladu z organizacijskimi predpisi. Pri imenovanju članov uprave nadzorni svet upošteva njihovo strokovno znanje, delovne izkušnje in sposobnosti vodenja ter usklajevanja različnih področij.
 
Uprava redno, najmanj četrtletno, poroča nadzornemu svetu o vseh za poslovanje krovne družbe ali Skupine ključnih vprašanjih.
 
Člani uprave opravljajo tudi dolžnosti članov organov upravljanja v odvisnih družbah Gorenja.

Franjo Bobinac

Predsednik uprave

Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
MBA, Ecole Supérieure de Commerce, Pariz
Poklicna pot 1983 Emo Celje
1986 Gorenje, pomočnik direktorja izvoza
1990 Gorenje, direktor izvoza
1991 Gorenje, direktor trženja
1993–1998 Gorenjevo prodajno podjetje v Parizu, generalni direktor
1997 Gorenje, d. d., član začasne uprave 1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za prodajo in marketing
2003 Gorenje, d. d., predsednik uprave
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje IEDC - Poslovna šola Bled, d. o. o., član nadzornega sveta

dr. Lan Lin

Podpredsednik uprave

Izobrazba Doktor strojništva, University of Tennessee, ZDA
Poklicna pot 2002 Guangdong Kelon Electric Co., Ltd, podpredsednik uprave
2006 ̶ 2017 Hisense Group, generalni direktor področja za intelektualno lastnino; Hisense International Co., Ltd, generalni direktor; Hisense Group, podpredsednik uprave
2018 Hisense Group, generalni direktor področja za intelektualno lastnino; Hisense International Co., Ltd, predsednik uprave; Hisense Group, podpredsednik uprave
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Žiga Debeljak

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Strateške finance, kontroling in računovodstvo, koordinacija digitalnega poslovanja, informatika in netemeljne dejavnosti
Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir računalništva, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani
Magister poslovodenja in organizacije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1995 Plutal, d. d., direktor službe za kontroling ter pomočnik komercialnega direktorja
1999 Mercator, d. d., direktor sektorja kontrolinga in računovodstva
2003–2005 Gorenje, d. d., član uprave za ekonomiko in finance
2006–2012 Mercator, d. d., predsednik uprave
2012 Mercator, d. d., svetovalec predsednika uprave
2012–2017 Gorenje, d. d., pomočnik predsednika uprave za mednarodni razvoj in direktor Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija ter Gorenje Nederland BV, Nizozemska
2017 Gorenje, d. d., član uprave Gorenja, odgovoren za korporativne finance, digitalno poslovanje, informacijsko in organizacijsko podporo ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Changchun Sun

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Operativne finance in obvladovanje tveganj
Izobrazba Univerzitetna diploma iz managementa, Qingdao Technological University, Kitajska
Poklicna pot 2007 ̶ 2009 Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd, računovodja
2009 ̶ 2011 Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd, računovodski nadzornik
2011 Hisense (Zhejiang) Air Conditioning Co., Ltd., namestnik direktorja oddelka financ
2011 Hisense (Shandong) Air Conditioning Co., Ltd., namestnik direktorja oddelka financ
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Chao Liu

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Strateška nabava, logistika in oskrbna veriga ter produktno planiranje
Izobrazba MBA, University of Memphis, ZDA
Poklicna pot 2011 ̶ 2013 Hisense Mexico, vodja projektov
2018 Hisense Mexico, izvršni podpredsednik; Hisense American Region, direktor upravljanja oskrbne verige
2018 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Tomaž Korošec

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Proizvodnja, razvoj, investicije in vzdrževanje
Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Zaključen podiplomski študij s področja managementa kakovosti, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Velika Britanija
Poklicna pot 1996 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, pripravnik
1997 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja tehnološkega projekta
1999 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja industrijskega inženiringa
2000 Gorenje, d. d., investicije, vodja projekta
2001 Gorenje, d. d., namestnik direktorja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov
2003 TCG Unitech Lth, d.o.o., direktor
2003 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo v Sloveniji
2014 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo za celotno Skupino Gorenje
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Anguo Yan

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Proizvodni sistemi in izboljšave, tehnične podporne službe in kakovost
Izobrazba Magister znanosti, Univerza za letalstvo in astronavtiko, Peking, Kitajska
Poklicna pot 1991 ̶ 1996 Vodja oddelka za opremo, Hisense Electric Co., Ltd.
1996 ̶ 2003 Direktor oddelka za opremo in energijo, Hisense air-conditioning Co., Ltd
2003 ̶ 2012 Direktor proizvodnje, Hisense Hitachi Air-conditioning System Co., Ltd
2012 ̶ 2014 Direktor oddelka za opremo, Hisense Whirlpool Electric Appliance Co., Ltd
2014 Generalni direktor za proizvodnjo, Hisense (Shandong) Refrigerator Co., Ltd
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Saša Marković

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Prodaja in marketing v Vzhodni Evropi in državah CIS
Izobrazba Diplomant poslovnih ved, Fakulteta za management, BK Univerza, Beograd, Srbija
Global Executive MBA, J. M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, USA
Poklicna pot 2001 The Broadmoor Hotel (Colorado Springs, ZDA), pripravnik za vodjo
2003 Office 1 Superstore, direktor prodaje
2005 Procter & Gamble (Beograd in Novi Sad, Srbija), razvoj poslovanja s kupci, vodja enote
2009 Procter & Gamble (Bukarešta, Romunija), tržna strategija in načrtovanje – Balkan, upravljanje blagovnih skupin
2011 Philips Consumer Lifestyle – mali kuhinjski aparati (Praga, Republika Češka), Direktor marketinga za Srednjo in Vzhodno Evropo
2012 Philips Consumer Lifestyle – mali kuhinjski aparati (Praga, Republika Češka), Direktor/komercialni vodja za Srednjo Evropo
2015 Philips Electronics North America, direktor marketinga za področje Personal Care (izdelki za osebno nego) za Severno Ameriko
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v drugih družbah zunaj Skupine Gorenje /

Lu Hou

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Prodaja in marketing v Zahodni Evropi
Izobrazba MBA, Central Queensland University, Avstralija
Poklicna pot 2005 ̶ 2009 Regijski direktor za prodajo, Hisense Europe, Hisense International Co., Ltd
2009 ̶ 2012 Direktor prodaje TV aparatov, Hisense Europe, Hisense International Co., Ltd
2012 ̶ 2018 Generalni direktor Hisense UK
2018 Generalni direktor Hisense Europe, direktor Hisense UK
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Stanka Pejanović

Članica uprave

Področja dela/odgovornosti članice uprave Kadri, organizacija, servis, podporne službe in notranja revizija
Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Fakulteta za trgovino in bančništvo, Beograd, Srbija
Magistra ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Novem Sadu, Srbija
Poklicna pot 1991 Univerzal, vodja računovodstva
1995 Rodić MB, vodja računovodstva
1996 Rodić MB, vodja prodaje
1999 Rodić Market, direktorica
2001 Rodić Holding, prodajna direktorica
2006 Mercator-S, direktorica & M-Rodić, predsednica uprave
2010 Mercator Group, članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi
2011 Mercator Group, članica uprave & Mercator-S, direktorica
2014 Gorenje, d. d., direktorica Gorenja Beograd
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Jianmin Han

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Soodgovoren za kadrovsko področje
Izobrazba MBA, Univerza za finance in ekonomijo, Dongbei, Kitajska
Poklicna pot 2001 ̶ 2005 Hisense Group, Oddelek za finance, upravljanje s kapitalom
2005 ̶ 2007 Hisense International Co., Ltd, pomočnik generalnega direktorja
2007 ̶ 2013 Hisense International Co., Ltd, podpredsednik uprave
2018 Hisense International Co., Ltd, podpredsednik uprave, Hisense Italy, generalni direktor
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Drago Bahun

Član uprave

Področja dela/odgovornosti člana uprave Delavski direktor, socialni dialog
Izobrazba Univerzitetni diplomirani sociolog - specialist, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1979–1984 Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje, vodja službe za organizacijo poslovnega sistema
1985 Gorenje, podpredsednik poslovodnega odbora sestavljene organizacije za področje družbeno-ekonomskih odnosov
1987 Gorenje, član poslovodnega odbora Gorenje Gospodinjski aparati, zadolžen za področje kadrov
1990 Gorenje, direktor kadrovsko-splošnega področja
1997 Gorenje d. d., član začasne uprave
1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za kadre, delavski direktor
2003–2011 Gorenje, d. d., član uprave za kadre in organizacijo, delavski direktor
2012 Gorenje, d. d., član uprave, delavski direktor
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /