Upravljanje družbe

Upravo sestavljajo predsednik uprave in najmanj dva člana uprave, od katerih je eden delavski direktor. Število članov uprave določa nadzorni svet. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega podaljšanja. Sedanja uprava je mandat začela 19. 7. 2013 , traja pa do 19. 7. 2018.
 
Delovna področja med upravo razdeli nadzorni svet družbe v skladu z organizacijskimi predpisi. Pri imenovanju članov uprave nadzorni svet upošteva njihovo strokovno znanje, delovne izkušnje in sposobnosti vodenja ter usklajevanja različnih področij.
 
Uprava redno, najmanj četrtletno, poroča nadzornemu svetu o vseh za poslovanje krovne družbe ali Skupine ključnih vprašanjih.
 
Člani uprave opravljajo tudi dolžnosti članov organov upravljanja v odvisnih družbah Gorenja.

Franjo Bobinac

Predsednik uprave, odgovoren za poslovno področje velikih in malih gospodinjskih aparatov ter za korporativne podporne funkcije, korporativni marketing, kadrovske in splošne zadeve ter skupni razvoj

Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
MBA, Ecole Supérieure de Commerce, Pariz
Poklicna pot 1983 Emo Celje
1986 Gorenje, pomočnik direktorja izvoza
1990 Gorenje, direktor izvoza
1991 Gorenje, direktor trženja
1993–1998 Gorenjevo prodajno podjetje v Parizu, generalni direktor
1997 Gorenje, d. d., član začasne uprave 1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za prodajo in marketing
2003 Gorenje, d. d., predsednik uprave
Št. delnic Gorenja v lasti 4.096
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje IEDC - Poslovna šola Bled, d. o. o., član nadzornega sveta

dr. Peter Kukovica

Član uprave, soodgovoren za poslovno področje velikih in malih gospodinjskih aparatov in odgovoren za operativne podporne funkcije

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Specialist za management, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Magister poslovne politike in organizacije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Doktor znanosti, področje poslovodenja in organizacije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1990 Iskra Zorin/Mike software d. o. o., sistemski analitik
1991–1994 Nissan Adria, direktor sektorja
1994 Suzuki, Wolf in partnerji, pomočnik direktorja
1994–2001 Pan Adria Tires
2001–2007 ACH, pomočnik generalnega direktorja za strateški razvoj in marketing
2007–2009 AMZS, d. d., namestnik direktorja in član uprave
2009–2012 Iskra MIS, d. d., član uprave, predsednik uprave
2012 Iskra sistemi, d. d., predsednik uprave
2013 Gorenje, d. d., svetovalec predsednika uprave
2014 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za področje upravljanja oskrbne verige
Št. delnic Gorenja v lasti /
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Žiga Debeljak

Član uprave, odgovoren za korporativne finance, digitalno poslovanje, informacijsko in organizacijsko podporo ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir računalništva, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani
Magister poslovodenja in organizacije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1995 Plutal, d. d., direktor službe za kontroling ter pomočnik komercialnega direktorja
1999 Mercator, d. d., direktor sektorja kontrolinga in računovodstva
2003–2005 Gorenje, d. d., član uprave za ekonomiko in finance
2006–2012 Mercator, d. d., predsednik uprave
2012 Mercator, d. d., svetovalec predsednika uprave
2012–2017 Gorenje, d. d., pomočnik predsednika uprave za mednarodni razvoj in direktor Gorenje Beteiligungs GmbH, Avstrija ter Gorenje Nederland BV, Nizozemska
2017 Gorenje, d. d., član uprave Gorenja, odgovoren za korporativne finance, digitalno poslovanje, informacijsko in organizacijsko podporo ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev
Št. delnic Gorenja v lasti 9.044
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Branko Apat

Član uprave, odgovoren za poslovno področje ogrevalnih sistemov, kopalnic in kuhinj ter za korporativno nabavo

Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Mariboru
Specialist marketinga, Cleveland State University, Ohio, ZDA
Poklicna pot 1988 Gorenje, pomočnik direktorja izvoza za programe zunaj področja bele tehnike
1990 Gorenje, direktor nabave
1993 Gorenje, direktor trženja
1999-2009 Gorenje Tiki, direktor
2003 Gorenje, d. d., izvršni direktor družb Skupine Gorenje s področja toplotne tehnike, orodjarstva in strojegradnje
2006 Gorenje, d. d., izvršni direktor dokupnega programa
2007 Gorenje, d. d., član uprave za področje komplementarnih programov, nabavo in logistiko
2009 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za divizijo Aparati za dom
2012 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za operacije s področja velikih gospodinjskih aparatov ter operacije s področja ogrevalnih sistemov in njihovo prodajo
Št. delnic Gorenja v lasti 626
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Drago Bahun

Član uprave, delavski direktor, soodgovoren za kadrovske in splošne zadeve

Izobrazba Univerzitetni diplomirani sociolog - specialist, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1979–1984 Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje, vodja službe za organizacijo poslovnega sistema
1985 Gorenje, podpredsednik poslovodnega odbora sestavljene organizacije za področje družbeno-ekonomskih odnosov
1987 Gorenje, član poslovodnega odbora Gorenje Gospodinjski aparati, zadolžen za področje kadrov
1990 Gorenje, direktor kadrovsko-splošnega področja
1997 Gorenje d. d., član začasne uprave 1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za kadre, delavski direktor
2003–2011 Gorenje, d. d., član uprave za kadre in organizacijo, delavski direktor
2012 Gorenje, d. d., član uprave, delavski direktor
Št. delnic Gorenja v lasti 9.082
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /