Upravljanje družbe

Edini družbenik Gorenja, d. o. o., je družba Hisense Luxembourg Home Aplliances Holding. Organa družbe Gorenje, d. o. o., sta družbenik in dva ali več direktorjev. Družbenik imenuje direktorje s posebnim sklepom. 

Direktorji so imenovani za petletni mandat in so lahko po njegovem izteku ponovno imenovani. Mandat se je sedanjim direktorjem družbe začel 11. marca 2019 in traja do 11. marca 2024

Eden izmed direktorjev je predstavnik delavcev, ki je imenovan na predlog sveta delavcev in zastopa družbo le skupaj z enim izmed glavnih direktorjev. 

Dva direktorja, ki nista predstavnika delavcev, sta s posebnim sklepom družbenika imenovana za glavna direktorja in družbo zastopata samostojno in brez omejitev. 

Ostali direktorji zastopajo družbo skupaj z enim izmed glavnih direktorjev. 

Direktorji vodijo družbo v okviru kolegija direktorjev. Družbenik s posebnim sklepom izmed članov kolegija imenuje predsednika kolegija direktorjev, lahko pa tudi enega ali več podpredsednikov. 

Direktorji

dr. Lan Lin

Glavni direktor

Izobrazba Doktor strojništva, University of Tennessee, ZDA
Poklicna pot 2002 Guangdong Kelon Electric Co., Ltd, podpredsednik uprave
2006 ̶ 2017 Hisense Group, generalni direktor področja za intelektualno lastnino; Hisense International Co., Ltd, generalni direktor; Hisense Group, podpredsednik uprave;
2018 Hisense Group, generalni direktor področja za intelektualno lastnino; Hisense International Co., Ltd, predsednik uprave; Hisense Group, podpredsednik uprave; Gorenje, d. d., podpredsednik uprave
2019 Hisense Group, generalni direktor področja za intelektualno lastnino; Hisense International Co., Ltd, predsednik uprave; Hisense Group, podpredsednik uprave; Gorenje, d. o. o., glavni direktor
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Chao Liu

Glavni direktor

Izobrazba MBA, University of Memphis, ZDA
Poklicna pot 2011 ̶ 2013 Hisense Mexico, vodja projektov
2018 Hisense Mexico, izvršni podpredsednik; Hisense American Region, direktor upravljanja oskrbne verige
2018 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor, Gorenje, d. d., član uprave
2019 Hisense Refrigerator, podpredsednik uprave; Hisense Europe, generalni direktor, Gorenje, d. o. o., glavni direktor
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Franjo Bobinac

Predsednik kolegija direktorjev

Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
MBA, Ecole Supérieure de Commerce, Pariz
Poklicna pot 1983 Emo Celje
1986 Gorenje, pomočnik direktorja izvoza
1990 Gorenje, direktor izvoza
1991 Gorenje, direktor trženja
1993–1998 Gorenjevo prodajno podjetje v Parizu, generalni direktor
1997 Gorenje, d. d., član začasne uprave 1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za prodajo in marketing
2003 Gorenje, d. d., predsednik uprave
2019 Gorenje, d. o. o., predsednik kolegija direktorjev; Hisense International, podpredsednik za globalni marketing
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje IEDC - Poslovna šola Bled, d. o. o., član nadzornega sveta

Yeguo Tang

Direktor

Izobrazba Doktor managementa, Univerza Shandong, Kitajska
Poklicna pot 1997-1998 Hisense Electric Co., Ltd., podpredsednik, namestnik glavnega finančnika
1998-1999 Hisense Electric Co., Ltd., podpredsednik, glavni finančnik
1999-2003 Hisense Electric Co., Ltd., direktor
2003-2004 Hisense Group, pomočnik predsednika uprave
2004-2005 Hisense Group, podpredsednik uprave; Hisense air-conditioning Co., Ltd., direktor
2005-2006 Hisense Group, podpredsednik; Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd., predsednik
2006-2018. Hisense Group, podpredsednik; Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd., predsednik uprave
2018-2019. Hisense Group, podpredsednik; Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd., predsednik uprave; Hisense Group, direktor oddelka investicij in industrijskega razvoja
2019 Hisense Group, podpredsednik; Hisense Home Appliances Group Ltd., predsednik uprave; Hisense Group, direktor oddelka investicij in industrijskega razvoja; Gorenje, d. o. o., direktor
Članstvo v nadzornih svetih družb zunaj Skupine Gorenje /

Shaoqian Jia

Direktor

Izobrazba Magister managementa, Univerza Shandong, Kitajska
Poklicna pot 1997-1999, Hisense Group Co., Ltd., pravni svetovalec
1999-2002, Hisense Group Co., Ltd., direktor za odnose z javnostmi v uradu predsednika
2002-2005, Hisense Group Co., Ltd., namestnik direktorja urada predsednika
2005-2007, Hisense Group Co., Ltd., direktor urada predsednika
2019 Gorenje, d. o. o., direktor
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Drago Bahun

Direktor, predstavnik delavcev

Izobrazba Univerzitetni diplomirani sociolog - specialist, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani
Poklicna pot 1979–1984 Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje, vodja službe za organizacijo poslovnega sistema
1985 Gorenje, podpredsednik poslovodnega odbora sestavljene organizacije za področje družbeno-ekonomskih odnosov
1987 Gorenje, član poslovodnega odbora Gorenje Gospodinjski aparati, zadolžen za področje kadrov
1990 Gorenje, direktor kadrovsko-splošnega področja
1997 Gorenje d. d., član začasne uprave
1998 Gorenje, d. d., član uprave, odgovoren za kadre, delavski direktor
2003–2011 Gorenje, d. d., član uprave za kadre in organizacijo, delavski direktor
2012 Gorenje, d. d., član uprave, delavski direktor
2019 Gorenje, d. o. o., delavski direktor
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Izvršni podpredsedniki

Tomaž Korošec

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Zaključen podiplomski študij s področja managementa kakovosti, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Velika Britanija
Poklicna pot 1996 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, pripravnik
1997 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja tehnološkega projekta
1999 Gorenje, d. d., program kuhalnih aparatov, vodja industrijskega inženiringa
2000 Gorenje, d. d., investicije, vodja projekta
2001 Gorenje, d. d., namestnik direktorja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov
2003 TCG Unitech Lth, d.o.o., direktor
2003 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo v Sloveniji
2014 Gorenje, d. d., izvršni direktor za proizvodnjo za celotno Skupino Gorenje
2019 Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Boštjan Pečnik

Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Doktor nanoznanosti in nanotehnologij, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana
Poklicna pot 1996-1997 Gorenje, d. d., Vodilni inženir
1997-2002 Gorenje, d. d., vodja razvoja kuhalnih aparatov
2002-2003 BSH Hišni aparati Nazarje, vodja razvoja malih gospodinjskih aparatov
2003-2006 Gorenje, d. d., direktor programa Kuhalni aparati
2006-2017 Gorenje, d. d., izvršni direktor razvoja
2017-2019 Gorenje, d. d., izvršni podpredsednik uprave, zadolžen za program Kuhalni aparati
2019 Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih zunaj Skupine Gorenje

Lu Hou

Izobrazba MBA, Central Queensland University, Avstralija
Poklicna pot 2005 ̶ 2009 Regijski direktor za prodajo, Hisense Europe, Hisense International Co., Ltd
2009 ̶ 2012 Direktor prodaje TV aparatov, Hisense Europe, Hisense International Co., Ltd
2012 ̶ 2018 Generalni direktor Hisense UK
2018 Generalni direktor Hisense Europe, direktor Hisense UK, Gorenje, d. d., član uprave
2019 Generalni direktor Hisense Europe, direktor Hisense UK, Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Stanka Pejanović

Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Fakulteta za trgovino in bančništvo, Beograd, Srbija
Magistra ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Novem Sadu, Srbija
Poklicna pot 1991 Univerzal, vodja računovodstva
1995 Rodić MB, vodja računovodstva
1996 Rodić MB, vodja prodaje
1999 Rodić Market, direktorica
2001 Rodić Holding, prodajna direktorica
2006 Mercator-S, direktorica & M-Rodić, predsednica uprave
2010 Mercator Group, članica uprave, odgovorna za poslovanje v jugovzhodni Evropi
2011 Mercator Group, članica uprave & Mercator-S, direktorica
2014 Gorenje, d. d., direktorica Gorenja Beograd
2018 Gorenje, d. d., članica uprave
2019 Gorenje, d. o. o., izvršna podpredsednica
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /

Jianmin Han

Izobrazba MBA, Univerza za finance in ekonomijo, Dongbei, Kitajska
Poklicna pot 2001 ̶ 2005 Hisense Group, Oddelek za finance, upravljanje s kapitalom
2005 ̶ 2007 Hisense International Co., Ltd, pomočnik generalnega direktorja
2007 ̶ 2013 Hisense International Co., Ltd, podpredsednik uprave
2018 Hisense International Co., Ltd, podpredsednik uprave, Hisense Italy, generalni direktor; Gorenje, d. d., član uprave
2019 Hisense International Co., Ltd, podpredsednik uprave, Hisense Italy, generalni direktor; Gorenje, d. o. o., izvršni podpredsednik
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb zunaj Skupine Gorenje /