Skupščina delničarjev Gorenje, d. d.

2016

23. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

23. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008