Skupščina delničarjev Gorenje, d.d.

2017

24. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

24. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev - 27.6.2017

Sklic 24. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

2016

23. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

23. skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008