Lastniška struktura

Deset največjih delničarjev na dan 21. 9. 2016
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
IFC 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.903.703 7,79%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.221.231 5,00%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 912.568 3,74%
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad 816.188 3,34%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 753.683 3,09%
AUERBACH GRAYSON & COMPANY LLC 647.165 2,65%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 620.000 2,54%
Skupaj največji delničarji 16.378.694 67,06%
Ostali delničarji 8.045.919 33,94%
SKUPAJ: 24.424.613 100%
Deset največjih delničarjev na dan 31. 12. 2015
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
IFC 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.966.735 8,05%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.069.450 4,38%
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad 981.188 4,02%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 717.413 2,94%
AUERBACH GRAYSON & COMPANY LLC 647.165 2,65%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 629.805 2,58%
KD BALKAN, DELNIŠKI 615.955 2,52%
Skupaj največji delničarji 16.131.924 66,05%
Ostali delničarji 8.292.689 33,95%
SKUPAJ: 24.424.613 100%
Spremembe lastniške strukture po skupinah delničarjev na dan 31. 12.
delež v % 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kapitalska družba 25,98 22,91 22,91 22,91 18,59 16,37
Finančni vlagatelji 46,34 53,64 53,93 53,88 65,07 66,86
Zaposleni in bivši zaposleni 6,01 5,21 5,18 5,20 3,77 3,28
Fizične osebe 20,82 17,48 17,22 17,25 12,02 12,98
Lastne delnice 0,86 0,76 0,76 0,76 0,55 0,50
Skupaj 100 100 100 100 100 100