Lastniška struktura

Deset največjih delničarjev na dan 31. 1. 2018
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.884.118 7,71%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.221.231 5,00%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 1.125.573 4,61%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 973.585 3,99%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 928.043 3,80%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN 856.926 3,51%
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČUN 654.190 2,68%
Skupaj največji delničarji 17.147.879 70,21%
Lastne delnice 121.311 0,50%
Ostali delničarji 7.155.423 29,30%
SKUPAJ: 24.424.613 100%
Deset največjih delničarjev na dan 31. 12. 2017
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.879.898 7,70%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.221.231 5,00%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 1.134.073 4,64%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 927.542 3,80%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 900.150 3,69%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN 856.926 3,51%
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 642.953 2,63%
Skupaj največji delničarji 17.066.986 69,87%
Lastne delnice 121.311 0,50%
Ostali delničarji 7.236.316 29,63%
SKUPAJ: 24.424.613 100%

Dne 12. 10. 2016 smo od g. Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je na dan 11. 10. 2016 pridobil 84.000 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d. d., s tem se je delež glasovalnih pravic povečal s 4,906 % (1.198.314) na 5,25 % (1.282.314) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.