Lastniška struktura

Deset največjih delničarjev na dan 30. 11. 2017
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.888.632 7,73%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.221.231 5,00%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 1.134.073 4,64%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 913.992 3,74%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 900.150 3,69%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN 856.926 3,51%
ADDIKO BANK D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 642.953 2,63%
Skupaj največji delničarji 17.062.170 69,86%
Lastne delnice 121.311 0,50%
Ostali delničarji 7.241.132 29,64%
SKUPAJ: 24.424.613 100%
Deset največjih delničarjev na dan 31. 12. 2016
Naziv

Število delnic

%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.998.653 16,37%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2.881.896 11,80%
PANASONIC CORPORATION 2.623.664 10,74%
KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 1.892.218 7,75%
HOME PRODUCTS EUROPE B.V. 1.221.231 5,00%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 1.125.573 4,61%
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad 793.208 3,25%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 786.063 3,22%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. 690.000 2,83%
AUERBACH GRAYSON & COMPANY LLC 647.165 2,65%
Skupaj največji delničarji 16.659.671 68,21%
Ostali delničarji 7.764.942 31,79%
SKUPAJ: 24.424.613 100%

Dne 12. 10. 2016 smo od g. Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je na dan 11. 10. 2016 pridobil 84.000 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d. d., s tem se je delež glasovalnih pravic povečal s 4,906 % (1.198.314) na 5,25 % (1.282.314) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.

Spremembe lastniške strukture po skupinah delničarjev na dan 31. 12.
delež v % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kapitalska družba 25,98 22,91 22,91 22,91 18,59 16,37 16,37
Finančni vlagatelji 46,34 53,64 53,93 53,88 65,07 66,86 67,50
Zaposleni in bivši zaposleni 6,01 5,21 5,18 5,20 3,77 3,28 3,25
Fizične osebe 20,82 17,48 17,22 17,25 12,02 12,98 12,50
Lastne delnice 0,86 0,76 0,76 0,76 0,55 0,50 0,50
Skupaj 100 100 100 100 100 100 100