Finančni koledar 2016

Predviden datum objave Vrsta objave Tiho obdobje
11.3.2016 Povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Gorenje, d.d., za leto 2015
Povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje za leto 2015
od 25.2.2016 do 10.3.2016
22.4.2016 Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2015
Izjava o skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih delniških družb
20.5.2016 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-marec 2016 od 5.5.2016 do 19.5.2016
8.7.2016 Sklepi 23. redne skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.
23.8.2016 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-junij 2016 od 8.8.2016 do 22.8.2016
11.11.2016 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2016 od 27.10.2016 do 10.11.2016

V primeru izplačila dividend za poslovno leto 2015, bodo dividende upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13.7.2016. Dividenda se izplača v roku 15 delovnih dni po sprejemu sklepa 23. redne skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

V času 15. dni pred javno objavo četrtletnih poročil, Gorenje, d.d., uvaja t.i. tiho obdobje (silent period), v katerem ne bo organiziranih srečanj s predstavniki medijev ter vlagatelji ali analitiki.

Za načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije so navedeni predvideni datumi, ki pa lahko odstopajo od dejanskih datumov objav. Finančni koledar bo objavljen na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet (www.ljse.si), Varšavske borze preko sistema ESPI (www.gpw.pl) ter na spletnem naslovu družbe www.gorenjegroup.com, kakor tudi morebitne spremembe predvidenih datumov objav.

Uprava družbe
Gorenje, d.d.