Finančni koledar 2017

Predviden datum objave Vrsta objave Tiho obdobje
10.3.2017 Povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Gorenje, d.d., za leto 2016
Povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov Skupine Gorenje za leto 2016
od 23.2.2017 do 9.3.2017
24.4.2017 Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2016
Izjava o skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih delniških družb
24.5.2017 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-marec 2017 od 13.5.2017 do 23.5.2017
14.7.2017 Sklepi 24. redne skupščina delničarjev družbe Gorenje, d.d.
25.8.2017 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-junij 2017 od 10.8.2017 do 24.8.2017
10.11.2017 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2017 od 26.10.2017 do 9.11.2017

V primeru izplačila dividend za poslovno leto 2016, bodo dividende upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.7.2017. Dividenda se izplača v roku 15 delovnih dni po sprejemu sklepa 24. redne skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

V času 15. dni pred javno objavo četrtletnih poročil, Gorenje, d. d., uvaja t.i. tiho obdobje (silent period), v katerem ne bo organiziranih srečanj s predstavniki medijev ter vlagatelji ali analitiki.

Za načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije so navedeni predvideni datumi, ki pa lahko odstopajo od dejanskih datumov objav. Finančni koledar bo objavljen na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet (www.ljse.si), Varšavske borze preko sistema ESPI (www.gpw.pl) ter na spletnem naslovu družbe www.gorenjegroup.com, kakor tudi morebitne spremembe predvidenih datumov objav.

Uprava družbe

Gorenje, d. d.