Finančni koledar 2018

Predviden datum objave Vrsta objave Tiho obdobje
9.3.2018 Letno poročilo družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za leto 2017
Izjava o skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih delniških družb
od 22.2.2018 do 8.3.2018
11.5.2018 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-marec 2018 od 26.4.2018 do 10.5.2018
11.5.2018 Sklepi 25. redne skupščina delničarjev družbe Gorenje, d. d.
24.8.2018 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-junij 2018 od 9.8.2018 do 23.8.2018
9.11.2018 Poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d. d., in Skupine Gorenje za obdobje januar-september 2018 od 25.10.2018 do 8.11.2018

V primeru izplačila dividend za poslovno leto 2017, bodo do dividende upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 31. 5. 2018, dividenda pa se izplača 1. 6. 2018.

V času 15. dni pred javno objavo četrtletnih poročil, Gorenje, d. d., uvaja t.i. tiho obdobje (silent period), v katerem ne bo organiziranih srečanj s predstavniki medijev ter vlagatelji ali analitiki.

Za načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije so navedeni predvideni datumi, ki pa lahko odstopajo od dejanskih datumov objav. Finančni koledar bo objavljen na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet (www.ljse.si), Varšavske borze preko sistema ESPI (www.gpw.pl) ter na spletnem naslovu družbe www.gorenjegroup.com, kakor tudi morebitne spremembe predvidenih datumov objav.

Uprava družbe

Gorenje, d. d.