Uprava

Franjo Bobinac

predsednik uprave

dr. Peter Groznik

član uprave, odgovoren za finance in ekonomiko

Branko Apat

član uprave, odgovoren za operacije s področja velikih gospodinjskih aparatov ter operacije in prodajo ogrevalnih sistemov

dr. Peter Kukovica

član uprave odgovoren za upravljanje dobavne verige/ logistike, kakovost, organizacijo in IT

Drago Bahun

član uprave - delavski direktor