Skupščina delničarjev

Obvestilo o sklepih 22. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Nasprotni predlog sklepov skupščine

Sklic 22. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.

Dodatna pojasnila v zvezi s skupščino:

Gorenje, d.d.
Partizanska 12
SI-3320 Velenje

Tel.: 03 899 2150 ali 03 899 1345

Prijava na skupščino

Delničarjem, ki se želijo osebno udeležiti skupščine, želimo olajšati prijavo na skupščino delničarjev z naslednjim obrazcem, ki ga lahko izpolnijo in ga pošljejo na naslov družbe Gorenje, d.d., (za skupščino delničarjev), Partizanska c. 12, SI-3320 Velenje.

Prijava na skupščino s pooblastilom

Delničarji, ki se osebno ne morejo udeležiti skupščine, pa se lahko prijavijo na skupščino in pooblastijo drugo osebo (npr. ožji družinski član, ipd.), da uresničuje njihove glasovalne pravice na skupščini. V ta namen izpolnijo priloženi obrazec in ga pošljejo na naslov družbe Gorenje, d.d., (za skupščino delničarjev), Partizanska c. 12, SI-3320 Velenje. Ta način prijave oziroma uresničevanja glasovalne pravice ne pomeni, da gre za organizirano zbiranje pooblastil, ki se lahko izvaja samo v skladu z veljavnimi predpisi.

Imenovanje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev

Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti, podpisani z digitalnim podpisom na podlagi veljavnega digitalnega potrdila.

  • Poštni naslov skupscina@gorenje.si (in skupscina@gorenje.com, kot sinonim)
  • Uporabnik elektronske pošte (bodoči pošiljatelj digitalno podpisanega sporočila) si mora priskrbeti kvalificirano digitalno potrdilo (na Sigen-CA, Posta®-CA, ali kje drugje)
  • Uporabnik kreira novo poštno sporočilo s celotno vsebino
  • Uporabnik digitalno podpiše sporočilo (klikne na ikono Podpiši pri Sporočilo / Možnosti)
  • Pomembno: uporabnik naj sporočila ne šifrira, ker bo v šifrirano sporočilo zadržano ali zavrnjeno!
  • Uporabnik pošlje sporočilo