Predstavniki zaposlenih

Krešimir Martinjak

namestnik predsednika

Po poklicu je univerzitetni diplomirani pravnik in je v Gorenju zaposlen od leta 1986. V pravni pisarni družbe je šestnajst let opravljal različna dela na področju delovnega, obligacijskega in statusnega oziroma korporacijskega prava. Leta 2002 je bil prvič izvoljen v nadzorni svet Gorenja. Od leta 2002 do leta 2008 je opravljal funkcijo predsednika sindikata SKEI poslovnega sistema Gorenje, nato pa ponovno prevzel delo v pravni pisarni Gorenja.

V lasti ima 115 delnic GRVG.

Drago Krenker

član

Rojen leta 1956, je pomočnik direktorja v programu hladilno zamrzovalnih aparatov. Po poklicu je komercialist.  Svojo delovno pot je začel leta 1974 na področju elektronike. Tako je 14 let delal v tovarni gospodinjske opreme in podjetju Procesna oprema v okviru sistema Gorenje in dve leti v Iskri Delti, zlasti na medicinski elektroniki. Leta 1989 je začel delati v programu hladilno zamrzovalnih aparatov, kjer je bil vodja obrata, vodja priprave proizvodnje, vodja proizvodnje in vodja službe splošnih zadev. V Nadzorni svet Gorenje, d.d., je bil prvič izvoljen leta 1998, v svetu delavcev Gorenja, d.d., pa deluje že tretji mandat. Bil je en mandat tudi  podpredsednik sveta delavcev in je že drugi mandat predsednik odbora varnega in zdravega dela.

Ne poseduje delnic GRVG.

Jurij Slemenik

član

Rojen leta 1960, je vodja proizvodnje v programu pralnih in sušilnih strojev. Po poklicu je strojni tehnik. V Gorenju je zaposlen od leta 1978, ves čas na različnih delih v programu pralnih strojev. Je  član sveta delavcev od leta 2002, ko je bil tudi prvič izvoljen v Nadzorni svet Gorenje, d.d.  Je tudi član Republiškega odbora SKEI Slovenija in njegovega odbora za varno in zdravo delo, opravlja pa tudi funkcijo predsednika nadzornega odbora za SKEI Poslovnega sistema Gorenje.

V lasti ima 2.038 delnic GRVG.

Peter Kobal

član

Rojen leta 1953, je vodja področja Vzdrževanja v Gorenju, d.d. Po poklicu je elektro tehnik. V Gorenju je zaposlen  od leta 1971 in je delal na  različnih delih vzdrževanja, od vzdrževalca do pomočnika direktorja. 1997 je bil prvič izvoljen za  predsednika sveta delavcev Gorenja, d.d., in to funkcijo opravlja že tretji mandat. V Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., je bil  prvič imenovan leta 1998. Uspešno deluje tako na področju svoje stroke kot tudi na področju soupravljanja delavcev.

V lasti ima 1.355 delnic GRVG.