Predstavniki kapitala

Marko Voljč

predsednik

Marko Voljč, rojen 5.12.1949, je diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kasneje pa opravil še magistrski študij iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu.

Od leta 1973 do 1976 je bil analitik/višji analitik, od leta 1976 do leta 1979 pa vodja analitičnega oddelka na Banki Slovenije. Od leta 1979 do avgusta 1992 je bil zaposlen v Svetovni banki (World Bank), v Washingtonu, D.C. Po opravljenem strokovnem izobraževalnem programu na višji ravni pri Mednarodnem denarnem skladu (IMF) leta 1978 se je v letu 1979 pridružil Programu za mlade strokovnjake Svetovne banke (WB) v Washingtonu. Sodeloval je v proizvodnih in finančnih projektih Svetovne banke v Latinski Ameriki (1980 – 85); bil je višji ekonomist v oddelku te Banke za industrijsko strategijo in politiko (1986). Leta 1987 je postal prvi vodja stalne misije Svetovne banke v Mexico City, kjer je bil do leta 1990, ko je napredoval na položaj vodje oddelka za programe držav Srednje Amerike in Paname; na tem položaju je ostal do avgusta 1992. Od septembra 1992 do januarja 2004 je bil predsednik uprave, Nova ljubljanska banka (NLB), Slovenija. Od februarja 2004 do aprila 2006 je bil generalni direktor direktorata za Srednjo Evropo pri KBC Bank and Insurance Holding Company N.V. (zdaj KBC Group N.V.), Belgija. Od maja 2006 do aprila 2010 je bil direktor / predsednik uprave K&H Bank, Madžarska, od maja 2010 do decembra 2012 pa je bil direktor/predsednik uprave za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Rusijo, KBC Group. Od 1.januarja 2013 do 30.4.2014 je bil CCO – član uprave, odgovoren za upravljanje sprememb ter podporo pri KBC Group, od 1.5.2014 pa do konca letošnjega leta pa bo še svetovalec uprave te družbe. Do konca letošnjega leta bo še član nekaterih nadzornih svetov odvisnih družb KBC Group ter nekaterih drugih odborov, pri čemer je jasno izrazil popolno predanost delu člana nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d.

V času svoje poslovne kariere je Marko Voljč pridobil obširno znanje ter praktične izkušnje na področju slovenskih, srednjeevropskih in vzhodnoevropskih ter mednarodnih financ in bančništva. Napisal je številne članke in študije o finančnih in industrijskih temah, o razvoju in spodbujanju izvoza, o prestrukturiranju in privatizaciji javnih podjetij ter o prestrukturiranju, upravljanju preobratov ter privatizaciji bank v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih tranzicijskih in post-tranzicijskih gospodarstvih. Marko Voljč je od leta 1996 častni konzul Mehike v Sloveniji. Leta 1998 je postal slovenski član Trilateralne komisije. Od septembra 2000 do septembra 2003 je bil Marko Voljč član uprave na Institute of International Finance (Inštitutu za mednarodne finance)v Washingtonu, D.C. Od aprila 2001 do januarja 2004 je bil predsednik Združenja Manager Slovenije. V funkciji generalnega direktorja za Srednjo Evropo pri KBC Group je bil član nadzornih svetov hčerinskih bančnih družb KBC na Poljskem, Madžarskem in Češkem. Do julija 2006 je bil tudi predsednik Nadzornega sveta Gorenja,d.d. 

Uroš Slavinec

namestnik predsednika

Uroš Slavinec, rojen 29.1.1951, je univerzitetni diplomirani ekonomist.

Od 1.6.1990 do 30.4. 2014 je bil predsednik uprave družbe Helios Domžale d.d. V omenjeni družbi je bil zaposlen od začetka delovne kariere, to je od leta 1975 do leta 1986, in sicer ves čas v ožjem poslovodstvu in različnih področjih (vodja plansko analitskega oddelka, član kolegijskega poslovodnega odbora in predsednik kolegijskega poslovodnega odbora). Od leta 1986 do leta 1990 je bil član izvršnega sveta skupščine Republike Slovenije za industrijo in gradbeništvo. Je član skupščine GZS, leta 1997 je prejel nagrado GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu in leta 2006 priznanje za managersko osebnost leta.

Ne poseduje delnic GRVG.

Bernard C. Pasquier

namestnik predsednika

Bernard C. Pasquier, rojen 4.2.1954, je leta 1976 na Univerzi Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises de Montpellier v Franciji diplomiral iz poslovnih ved, smer finance in analiza investicij, kasneje, leta 1984 pa na Harvard University, John F. Kennedy School of Government v ZDA pridobil še naziv magister javne uprave, smer poslovni in ekonomski razvoj.

Od leta 2008 dalje je svetovalec, njegov seznam nalog vključuje svetovanje parlamentu kraljevine Monako o ekonomskih in finančnih zadevah ter Svetovni Banki (World Bank) v okviru različnih projektov, povezanih z razvojem zasebnega sektorja. Prav tako je predstavnik IFC v upravnem odboru Davivienda, Kolumbija in Sogebank, Haiti. V letih od 2004 do 2007 je bil generalni sekretar COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE v Monaku, kjer je bil odgovoren za celotno korporativno strategijo, pravne zadeve, notranjo in zunanjo komunikacijo, sodeloval pa je tudi na sestankih upravnega odbora ter izvršnih odborov. V letih od 2001 do 2004 je bil direktor oddelka za Latinsko Ameriko in Karibsko otočje pri IFC v Washingtonu, kjer je bil odgovoren za celotno strategijo IFC, vključno z novimi investicijami (1,5 milijarde USD letno) ter portfelj (5 milijard USD). V letih od 1984 do 2001 pa je opravljal tudi mnoge druge funkcije pri IFC, kot so upravljanje investicij preko programa Young Professional (od leta 1984 do 1985), glavni ekonomist ter visoki predstavnik za afriško regijo (od leta 1985 do 1990), direktor oddelka za Afriko (od leta 1990 do 1995), višji svetovalec v uradu predsednika svetovne banke (od leta 1998 do 2001) ter direktor oddelka za Južno Azijo (od leta 2001 do leta 2004). V letih 1980 do 1983 je bil ustanovitelj in direktor Dream Food International v San Franciscu, od leta 1977 do 1980 analitik investicij v The Chase Manhattan Bank v Riu de Janeiru, v letih 1976 do 1977 pa je bil ekonomski svetovalec na ministrstvu za finance v Riu de Janeiru. Tekoče govori francosko, angleško, portugalsko, pogovorno špansko ter pasivno italijansko. Od leta 1998 do 2004 je bil član upravnega odbora SMBP, zasebne banke s sedežem v Monaku, katere delničarja sta bili banki Dexia ter La Caixa de Barcelona. Opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja fundacije Monaco Méditerranée, generalnega sekretarja Club of Monaco (Klub Monako) ter generalnega sekretarja v l’Association des Monégasques de l’Etranger, poleg tega pa je tudi član kluba Rotary v Monaku.

Ne poseduje delnic GRVG.

Corinna Claudia Graf

članica

Corinna Claudia Graf, rojena 13.12.1979, je diplomantka poslovnih ved na FHS, Hochschule für Wirtschaft, Technick und Soziale Arbeit (Visoka šola za gospodarstvo, tehniko in socialno delo), St. Gallen, Švica. Od maja 2012 je članica uprave družbe Puerto Punta Portals, S.A., Mallorca, Španija, ki se ukvarja s storitveno panogo.

Od januarja 2012 je članica uprave družbe Rano AG, Appenzell v Švici, družba je holdinška družba, ki se ukvarja z investicijami v različnih dejavnostih in podvigih. V družbi Puerto Punta Portals, S.A., Mallorca, Španija je bila od novembra 2011 do novembra 2012 članica uprave, od takrat dalje pa je predsednica uprave. Družba se ukvarja s storitveno dejavnostjo (pristanišče -marina). Odgovornost kandidatke v tej družbi se nanaša na pogajanja z lokalnimi vladami in centralno vlado o administrativnih koncesijah, celotna odgovornost za delovanje marine prodaja/nakup/najem muringov [privezov], prostorov, investicijske odločitve itd.) ter odgovornost za hčerinsko družbo marine Servirest S.A.U. (restavracija s petimi enotami na otoku Mallorca). Od julija 2009 dalje je članica uprave družbe Dextra Investments Ltd, Zug, Švica. Gre za holdinško družbo z investicijami v različnih poslovnih dejavnostih in podvigih. Od oktobra 2005 do oktobra 2012 je bila podpredsednica (članica uprave, direktorica za korporativno strategijo) v družbi Teka Industrial, S.A., Santander, Španija. Panoga družbe je bila proizvodnja gospodinjskih aparatov. Odgovorna je bila za vzpostavitev celotne strategije širjenja skupine izven Iberskega polotoka, opredelitev korporativnega poslovnega načrta ter proizvodnih dejavnosti, investicijske odločitve, določitev politike transfernih cen, odgovornost za nabavni proces v družbi (skrbni pregled, pogajanja itd.), gradnjo novih tovarn, podpora manjšim tovarnam v procesu širitev, nadzor vseh tovarn ter vzpostavitev notranjih mednarodnih standardov, pogajanja z večjimi dobavitelji, strankami in konkurenti. Od septembra 2001 do septembra 2002 je bila pomočnica direktorja majhnih in srednjih podjetij v družbi Secuoya Capital Privado, Banco Santander, S.A., Madrid, ukvarjala pa se je z iskanjem možnosti za nakup podjetij (prevzemnih tarč), primerjavo podjetij, vrednotenjem podjetij in podobno. Od januarja do avgusta 2001 pa je bila zaposlena v računovodskem oddelku družbe Casa Buades, S.A., Mallorca, Španija.


Ne poseduje delnic GRVG.

Miha Košak

član

Miha Košak, rojen 1.1.1968, je Fellow of the Chartered Institute for Securities & Investment (FCSI). Ima slovensko in britansko državljanstvo.

Leta 1989 je na London School of Economics v Veliki Britaniji prejel univerzitetno diplomo iz Ekonomije, smer Mednarodno trgovanje in razvoj (Bachelor of Science in Economics, special subject - International Trade and Development), kasneje, leta 1991 pa je na University Of Exeter, Velika Britanija, pridobil še naziv magister Ekonomije Evropske Skupnosti (Master of Arts in the Economics of the European Community).  Leta 1994 je prejel Securities Institute Diploma od Securities Institute v Londonu. Leta 1998 je izobraževanje nadaljeval na podiplomskem študiju na Bocconi Univerzi v Milanu, Italiji, kjer je pridobil naziv Master of Business Administration (MBA). Trenutno končuje podiplomski študij v Londonu z nazivom Financial Times Non-Executive Directors Diploma.

Od leta 2015 dalje je neodvisni svetovalec, njegov seznam nalog vključuje svetovanje strankam o ekonomskih in finančnih zadevah in svetovanje v okviru različnih projektov, povezanih z razvojem zasebnega sektorja. Ima 25 let izkušenj na področju mednarodnih bančnih praks – poslovanje s podjetji, investicijsko bančništvo, finančno svetovanje in financiranje podjetij, kapitalski trgi, upravljanje premoženja. Vodil in sodeloval je pri številnih pomembnih združitvah in prevzemih, privatizacijah in zbiranju kapitala v najrazličnejših sektorjih na območju Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike (EMEA), Rusije ter Azije, med drugim tudi v sektorju bele tehnike. Do junija 2014 je bil izvršni direktor v investicijski banki  VTB Capital v Londonu, odgovoren za upravljanje in razvoj skupine na območju srednje in vzhodne Evrope. Od leta 1991 pa je bil tudi direktor številnih vodilnih svetovnih finančnih ustanov, med drugim Barclays de Zoete Wedd, Credit Suisse First Boston, UBS Investment Bank in Citigroup Global Markets v Londonu, Milanu in Zurichu. 

Od maja 2016 je član Poslovnega svetovalnega odbora družbe Aerodrom Ljubljana d.o.o., ki svetuje in je strokovna podpora poslovodstvu, odboru vlagatelja in lastniku o zadevah, ki so pomembne za razvoj podjetja, o ključnih gospodarskih temah, o letalski in letališki dejavnosti ter o drugih pomembnih izzivih za poslovno politiko podjetja. Od leta 2013 do 2016 je bil član nadzornega sveta NLB d.d., od leta 2014 tudi namestnik predsednika, predsedoval  je Komisiji za strategijo in razvoj in je bil član Komisij za tveganja, za prejemke in za imenovanja.


Ne poseduje delnic GRVG.

Toshibumi Tanimoto

član

Toshibumi Tanimoto, rojen 5.9.1952, je leta 1975 diplomiral iz poslovnih ved (mednarodna trgovina) na Univerzi Doshisa v Kyotu, na Japonskem.

Od septembra leta 2012 je upokojeni delavec družbe Panasonic Corporation. Od začetka do konca svoje delovne kariere je bil zaposlen v družbi Panasonic oziroma Matsushita, ki se ukvarja s proizvodnjo gospodinjskih aparatov, v tem času pa pridobil bogate izkušnje v panogi gospodinjskih aparatov, še posebej prodaje in marketinga na evropskem trgu. Od decembra 2009 do oktobra 2012 je bil direktor Centra za marketinško upravljanje, razvoj in usposabljanje v podjetju za razvoj človeških virov/kadrovski menedžment, na Japonskem. Od 1.1.2004 do decembra 2009 je bil direktor družbe Panasonic Eastern Europe Handelsgesellschaft m.b.H. v Avstriji. Od aprila 2002 do konca leta 2003 je bil direktor družbe Panasonic Communication & Systems Europe v Nemčiji, katere dejavnost je bila prodaja in marketing opreme za pisarniško avtomatizacijo ter AV-sistemov za evropski trg. Od 1.4.2000 pa do aprila 2002 je bil direktor družbe Panasonic Polska Spolka Z.O.O. na Poljskem. Od novembra 1997 do aprila leta 2000 je bil direktor družbe Panasonic Hungary Ltd. na Madžarskem. Od aprila 1994 do novembra 1997 je bil upravljavec oddelka za planiranje v diviziji za korporativno upravljanje za Evropo in Afriko na Japonskem. Od aprila 1988 do aprila 1994 je bil direktor družbe Panasonic Ireland Ltd. na Irskem. Od leta 1985 do aprila 1988 je bil upravljavec oddelka za prodajo v Afriki, divizija za korporativno upravljanje za Evropo in Afriko na Japonskem. Od oktobra 1980 do leta 1985 je bil glavni predstavnik v predstavništvu družbe Panasonic v Nairobiju (Kenija), kjer je bil odgovoren za področje marketinga v Vzhodni Afriki. Svojo delovno pot pa je začel v letu 1975, ko se je v družbi Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. na Japonskem zaposlil v oddelku prodaje in marketinga na trgu Evrope in Afrike.


Ne poseduje delnic GRVG.

Bachtiar Djalil

član

Bachtiar Djalil, rojen 14.1.1975, je po zaključku dodiplomskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1998) izobraževanje nadaljeval na podiplomskem študiju s področja evropskega prava na Univerzi v Groningenu, Nizozemska, kjer je leta 2000 pridobil naziv Master of Laws in European Laws.

Je predsednik uprave Kapitalske družbe, d.d. Leta 1999 se je zaposlil v NLB, d.d., kot analitik na področju upravljanja kapitalskih naložb banke. Po zaključenem podiplomskem študiju je bil od oktobra 2000 do junija 2002 zaposlen na Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence in v tem obdobju nekaj mesecev bil tudi predstavnik urada v Delovni skupini za združitve (Merger Task Force) Evropske komisije. Julija 2002 je poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB, d.d. v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor, kjer je bil med drugim član projektnih skupin za ustanovitev družbe NLB Skladi, d.o.o., in življenjske zavarovalnice NLB Vita, d.d. Januarja 2004 je prevzel vodenje pravne pisarne v družbi NLB Skladi, d.o.o., julija 2007 pa je postal član uprave omenjene družbe. Od januarja 2010 je zaposlen v Kapitalski družbi, d.d., kjer je najprej opravljal funkcijo člana uprave, od oktobra 2011 pa je predsednik uprave. Je tudi član nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d. in član Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ. V preteklih letih je bil predsednik nadzornega sveta Modre zavarovalnice, član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ ter član sveta Narodne univerzitetne knjižnice. Že vrsto let sodeluje v strokovnih skupinah Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ za pripravo predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje, davkov ter preprečevanje pranja denarja. Sodeloval je tudi pri pripravi zakonov s področja prevzemov in preprečevanja omejevanja konkurence ter bil član delovnih skupin poslanskih skupin za spremembo upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in prestrukturiranja bank.

Ne poseduje delnic GRVG.