Razpis štipendij za šolsko leto 2017/18

V Gorenju d.d., Gorenje Orodjarna d.o.o. in Gorenje Gostinstvo d.o.o. razpisujemo štipendije za šolsko leto 2017/2018.

Štipendistom omogočamo:

  • opravljanje šolske/študijske prakse,
  • mentorstvo pri raziskovalnih, seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah,
  • sodelovanje pri projektih, ….

Prijava za štipendijo naj vsebuje:

  • življenjepis s fotografijo
  • potrdilo o uspešno zaključenem razredu/letniku v tekočem šolskem letu (spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih)
  • morebitna priznanja o dosežkih pri študiju ali izven njega
  • potrdilo o vpisu v šolsko leto 2017/18 (lahko pošljete naknadno).

GORENJE, d. d.

V matični družbi, Gorenje, d. d., bomo zaposlili nove sodelavce, ki želijo z nami ustvarjati prihodnost v panogi aparatov za dom ter se šolajo na srednjih šolah in fakultetah v programih elektrotehnike ter računalništva in informacijskih tehnologij.

Za poslovno področje Razvoja elektronike želimo štipendirati študente elektrotehnike, ki pridobivajo znanje in praktične izkušnje pri načrtovanju kompleksnih elektronskih vezij ter elektromagnetizma ter študente s poglobljenim znanjem regulacij. Štipendirali bomo tudi študente računalništva in informatike s poglobljenim poznavanjem in veseljem do razvoja programske opreme za kompleksne mikrokrmilniške vgrajene sisteme.

Za poslovno področje Informatika in telekomunikacije bomo štipendirali študente, ki bi želeli po zaključku šolanja opravljati delo na področju sistemskih in aplikativnih znanj SAP, elektronske komunikacije, integracije, elektronske izmenjava podatkov, razvoja z orodji v Microsoft okolju, razvoja mobilnih aplikacij, razvoja digitalnih storitev in spletnih tehnik, ravnanja s podatki (Data scientist), informacijske varnosti, računalniškega načrtovanja in avtomatizirane proizvodnje, arhitekture in upravljanja komunikacijske infrastrukture, podatkovnega omrežja, sistemske administracije kompleksnih IT okolij in privatnih oblakov ter testiranja aplikacij.


Študijski program 1., 2. in 3. bolonjske stopnje – elektrotehnika
· dipl. inž. elektrotehnike (UN)
· mag. inž. elektrotehnike
· dr. znanosti s področja elektrotehnike
Študijski program 1., 2. in 3. bolonjske stopnje – računalništvo in informatika
· dipl. inž. računalništva in inf. (UN)
· mag. inž. računalništva in inf.
· dr. znanosti s področja računalništva in informatike
Srednješolski program
· elektrotehnik
· računalniški tehnik
Vaše prijave sprejemamo na el. naslov hr@gorenje.com, najkasneje do 15. 10. 2017.

GORENJE GOSTINSTVO, d. o. o.

Gorenje Gostinstvo, d. o. o., je po število poslovnih enot, raznovrstnosti gostinske ponudbe in številu zaposlenih največje gostinsko podjetje na širšem območju Šaleške doline. Temeljna dejavnost družbe je in ostaja zagotavljanje prehrane med delom za zaposlene v Gorenju in drugih večjih podjetjih, hkrati ponuja storitve poslovno-konferenčnega Hotela Paka, vrhunsko kulinariko Vile Herberstein in restavracije Jezero, gostinske storitve v Restavraciji DK, Gostilnici pri Knapu, Okrepčevalnici Arkada ter storitve cateringa.

V prihodnje želimo v podjetju zaposliti dijake, ki pridobivajo znanja in praktične izkušnje v sledečem programu:

Študijska smer Št. štipendij
Srednje poklicno izobraževanje
· gastronom hotelir, smer kuhar 2
Vaše prijave sprejemamo na el. naslov: mojca.hlis@gorenje.com, najkasneje do 15. 10. 2017

GORENJE ORODJARNA, d. o. o.

Gorenje Orodjarna, d. o. o. sodi med najpomembnejša orodjarska podjetja v Sloveniji. Podjetje razvija, izdeluje, trži in vzdržuje orodja za predelavo pločevine, brizganje plastike, termoformiranje in stiroporno embalažo ter merilne sisteme za kontrolo in preverjanje funkcionalnih in varnostnih lastnosti različnih aparatov.

V podjetju želimo v prihodnosti zaposliti dijake in študente, ki sedaj pridobivajo znanja v naslednjih študijskih programih.

Vaše prijave sprejemamo na el. naslov marinka.krajnc@gorenje-orodjarna.si, najkasneje do 15. 10. 2017.

Študijska smer Št. štipendij
Študijski program 2. bolonjske stopnje – smer avtomatika in robotika
· mag. inž. elektrotehnike 1
Srednješolski program
· strojni tehnik 10
Srednje poklicno izobraževanje
· oblikovalec kovin – orodjar 10